Hjem > Uopdagelig Hub > Er Originality.ai -detektion nøjagtig?

Er Originality.ai -detektion nøjagtig?

Originality.ai er et af de bedst kendte AI-detektionsværktøjer derude i øjeblikket. Det er blevet stærkt markedsført som en af de førende platforme til spotting af AI, med regelmæssigt opdaterede scanningsmodeller og teknologi.

Der er dog også brugere på onlineformularer, idet man tager en af de mest aktive Reddit som eksempel, og siger, at Originality.ai bare slet ikke er nøjagtig . Så i denne artikel skal vi finde ud af, om Originality.ai er en nøjagtig AI-indholdsdetektor, eller om den er mindre pålidelig, end den ser ud til. Lad os prøve det og se, hvilke resultater vi får.

Slå Originality.ai med HIX Bypass

Selvom Originality.ai kan hævde at være super præcis, kan den blive slået. HIX Bypass er værktøjet til at hjælpe dig med at gøre netop det. Prøv HIX Bypass – den bedste uopdagelige AI-skribent – i dag og få en 100 % menneskelig score på Originality.ai .

Prøv HIX Bypass for at skabe uopdagelig AI-skrivning

Dit indhold
Brugstips
Mode:
Seneste
Produktion
empty icon

Hvordan Originality.ai fungerer

Før vi ser på, om Originality.ai er nøjagtig eller ej, er det vigtigt at se, hvordan det fungerer at opdage AI-skrevet tekst. Originality.ai fungerer ved at scanne tekst og lede efter tegnene på, at den er skrevet enten delvist eller helt ved hjælp af et AI-værktøj som ChatGPT , GPT4 eller Gemini. I sine egne undersøgelser hævder Originality.ai -udviklerne, at dette værktøj tilbyder mere end 95% nøjagtighed.

Ved afslutningen af hver scanning giver det brugerne en procentdel af, hvor meget af teksten der er skrevet af AI, og hvor meget der er "Original" eller menneskelig. Det fremhæver og farver også teksten for at hjælpe brugerne med at differentiere og få øje på de mest AI-lydende sektioner. Andre funktioner i dette værktøj omfatter faktatjek og plagiatdetektion.

Hvad synes folk om Originality.ai ?

Først vil vi gennemgå brugeroplevelsen af Originality.ai og se, hvad folk siger om det, med hensyn til detektionsnøjagtighed og generel brugeroplevelse.

Generel brugeroplevelse

Brugeroplevelsen af Orignality.AI er relativt ligetil. Brugere kan logge ind på deres konti for at få adgang til værktøjet og klikke på knappen Start ny scanning for at fortsætte. De skal derefter indsætte den tekst, de vil scanne, vælge fra en af de tilgængelige scanningsmodeller og markere afkrydsningsfelterne, hvis de også vil tjekke for plagiat eller læsbarhed. Tryk derefter på Scan nu.

Med hensyn til priser er Originality.ai en af de få AI-detektorer, der ikke har nogen gratis prøveversion eller gratis version. Du skal betale for at bruge dette værktøj, og det fungerer med et kreditsystem. Brugere kan fylde deres konti op med kreditter og derefter bruge kreditter på hver scanning, afhængigt af de anvendte værktøjer og det samlede ordantal.

Offentlig mening om Originality.ai

Som nævnt tidligere har Originality.ai haft et meget stærkt markedsføringsskub. Holdet bag har investeret meget for at få dette værktøj til at virke som en af, hvis ikke den bedste løsning på markedet. Mange mennesker, der bruger det regelmæssigt, er dog ikke helt så overbeviste, da der er en betydelig mængde online diskussioner, hvor brugere kritiserer værktøjets pålidelighed .

reddit-post-1.jpg

Mange brugere klager over, at dette værktøj virker næsten tilfældigt med de scores, det tildeler, er alt for følsomt, markerer gammelt præ-AI-indhold som AI, når det umuligt kunne være det, og så videre. Der har været skrevet omfattende stykker om, hvor upålidelig og forvirrende det kan være at bruge. Det er især problematisk for freelancere og forfattere, som ofte fejlagtigt bliver beskyldt for at bruge AI, da deres menneskeskrevne tekst bliver mærket AI af Originalitys følsomme scanningsteknologi.

Sætter Originality.ai på prøve

For at finde ud af, hvor nøjagtig Originality.ai faktisk er, er vi nødt til at teste det. Så lad os se på, hvordan den håndterer en række stykker tekst, inklusive nogle skrevet af AI, nogle omskrevet med Quillbot og nogle få stykker skrevet udelukkende af en normal menneskelig forfatter.

AI-genereret indhold

Vi begynder med et kig på noget simpelt AI-genereret indhold ved hjælp af tre af de førende værktøjer på markedet: ChatGPT , Gemini og Claude.

Først bad vi ChatGPT om at give os 100 ord om glæden ved at rejse.

billede17.jpg

Traveling is a symphony of joy, orchestrating a melodic blend of discovery and exhilaration. Each journey unfurls a tapestry of cultures, weaving vibrant hues of experiences that imprint lasting memories. The thrill lies in navigating unfamiliar landscapes, savoring diverse cuisines, and forging connections with people whose stories intertwine with the places they call home. The world becomes a vast playground, offering a kaleidoscope of sights, sounds, and sensations. Whether it's the awe-inspiring beauty of nature or the pulsating energy of bustling cities, travel encapsulates the essence of adventure. It's a passport to personal growth, broadening perspectives and fostering a deep appreciation for the intricate mosaic of our global community.

Her er hvad Originality tænkte om det:

billede19.jpg

Som du kan se, opdagede Originality.ai korrekt, at teksten var AI-skrevet.

Dernæst bad vi Gemini om at give os 100 ord om Mark Twain, og her er, hvad Gemini gav os:

billede10.jpg

Mark Twain, pen name of Samuel Clemens, was a prominent American writer, humorist, and social critic. Born in 1835, he grew up on the banks of the Mississippi River, which became a recurring theme in his works. His wit and sharp observations on society captivated audiences, earning him the title of "the greatest humorist the United States has produced." Twain's most celebrated novels include "The Adventures of Tom Sawyer" and its sequel, "Adventures of Huckleberry Finn," which is often considered the "Great American Novel" for its exploration of American themes like racism and social injustice. Beyond humor, Twain tackled complex issues with social commentary and satire, leaving a lasting impact on American literature and culture. He died in 1910, but his legacy as a storyteller and social critic continues to inspire readers today.

Og resultaterne af en Originality.ai -scanning:

billede21.jpg

Igen, Originality.ai var korrekt.

Sidst men ikke mindst henvendte vi os til Claude. Vi bad den om at give os et stykke tekst om forældrenes udfordringer.

billede4.jpg

Kids change a lot. Babies need constant care. Time goes fast as kids grow. Keeping children safe is hard work. Teaching right from wrong is challenging. Communicating effectively takes effort. Children have tantrums sometimes. Sibling rivalry causes tensions. Managing schedules is difficult. Affording kids' expenses isn't easy. Tiredness comes with young kids. Setting limits requires consistency. Illnesses bring worry. Choosing schools adds pressure. Connecting with teachers helps. Supporting activities costs money. Eating well demands cooking. Cleaning never stops. Finding balance takes practice. Disciplining tactfully helps behaviors. Temptations exist everywhere. Hormones cause teen struggles. Technologies need guidance. Friend choices concern parents. Driving starts independence and risks. College planning has hurdles. Letting go gets emotional. Grandparent roles evolve too. Fulfillment outweighs all though. Patience and love help most. Every stage poses new parenting puzzles. But a hug makes it worthwhile.

Her er hvad Originality tænkte om det.

billede11.jpg

Allerede nu har vi vores første fiasko. Selv med et stykke tekst skrevet udelukkende af AI, bliver originalitetens nøjagtighed sat i tvivl, da den kun fandt, at denne tekst var 56 % AI.

Parafraseret indhold

Dernæst ville vi se, hvor godt Originality.ai klarede sig i forhold til AI-tekst, der var blevet parafraseret ved hjælp af Quillbot .

billede9.jpg

Det første skridt var at indlæse ChatGPT tekst i Quillbot og omskrive den. Her er resultatet:

Journeying is a joyful symphony that orchestrates a musical combination of exploration and excitement. Every travel reveals a mosaic of civilizations, creating vivid encounters that leave a lasting impression. The excitement comes in seeing new terrain, tasting other cuisines, and developing relationships with individuals whose lives are entwined with the locations they call home. The world opens up like a huge playground with a wide variety of sights, sounds, and experiences. Travel captures the spirit of adventure, whether it's via the breathtaking grandeur of the natural world or the vibrant energy of vibrant cities. It serves as a passport for developing one's self, widening one's horizons, and cultivating a profound understanding of the complex web that is our international community.

Her er hvad Originality.ai mente om det.

billede1.jpg

Det fik denne rigtigt, og opdagede, at teksten faktisk var 100 % AI.

Dernæst parafraserede Quillbot Gemini-teksten:

billede16.jpg

Samuel Clemens, writing under the pen name Mark Twain, was a well-known American comedian, social critic, and writer. His upbringing on the banks of the Mississippi River—where he was born in 1835—became a recurrent topic in his writing. He was dubbed "the greatest humorist the United States has produced" because of his wit and perceptive social insights, which captured the attention of audiences. Among Mark Twain's most well-known works are "The Adventures of Tom Sawyer" and "The Adventures of Huckleberry Finn," the latter of which is sometimes referred to as the "Great American Novel" due to its examination of issues of social justice and racism in the United States. Beyond comedy, Mark Twain used satire and social commentary to address difficult subjects, having a long-lasting influence on American literature and society. Although he passed away in 1910, his storytelling legacy lives on to modern times.

Sådan fortolkede Originality teksten:

billede5.jpg

Endnu en gang føltes det, at indholdet udelukkende var AI.

Til sidst tog vi Claude-teksten og parafraserede den.

billede8.jpg

Children go through a lot of change. Infants require ongoing attention. Growing up means that time flies. Keeping kids safe requires a lot of work. It's difficult to teach what is good and wrong. It takes work to communicate properly. Sometimes, children throw tantrums. Tensions are caused by sibling rivalry. Organizing schedules is challenging. Paying for children's expenditures is difficult. Having little children makes you tired. Consistency is necessary for establishing boundaries. Diseases cause anxiety. Selecting a school increases stress. Developing relationships with educators is beneficial. It costs money to support activities. Cooking is necessary for healthy eating. There is never a halt to cleaning. It takes practice to find equilibrium. Gentle discipline modifies behavior. There are temptations around. Teen problems are caused by hormones. Technologies require direction. Parents are affected by the decisions made by friends. Risks and independence are introduced through driving. There are obstacles while planning for college. Giving up becomes emotional. The duties of grandparents also change with time. Thoughts are outweighed by fulfillment. Be patient and show affection.

Her er resultatet af en Originality.ai scanning:

billede6.jpg

Originalitet opdagede med succes, at teksten var AI-skrevet, hvilket beviser, hvor svært det kan være at omgå originalitet.

Menneskeligt indhold

Dernæst skrev vi selv tre stykker tekst for at finde ud af "Er Originality AI detektion nøjagtig mod menneskeskrevne stykker?"

Først skrev vi følgende indhold om emnet rejseglæder:

For many people, travel is a joyful and enriching experience. It can be so rewarding and exciting to travel the world, visiting new places, meeting new people, and experiencing new cultures. Many people find that travel broadens their minds and opens them up to new ways of looking at the world. Indeed, many travelers head home feeling not only refreshed and revitalized after taking a break from their normal lives, but also with more knowledge and wisdom than they originally had. This is just one of the reasons why so many people choose to travel as much as possible, making it their top priority in life.

Her er Originality.ai -indtrykket af den tekst:

billede22.jpg

Desværre beviser dette med det samme, at Originality.ai , som mange brugere siger, har et klart problem med falske positiver. Den troede, at hele denne tekst, som var fuldstændig skrevet af en almindelig menneskelig forfatter, var AI.

Dernæst skrev vi om Mark Twain.

Mark Twain was a famous American writer, responsible for such works as The Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. He was born in Missouri in 1835 and set many of his most famous stories there. His real name was Samuel Clemens, but he adopted the pen name Mark Twain early on in his writing career. Twain's work famously managed to combine humor, levity, and detailed social criticism. He was also capable of writing a very varied range of works, including both fiction to non-fiction in a range of genres. He died in 1910, but his work lives on and still finds new fans over a century later.

Og her er hvad Originality tænkte om det:

billede14.jpg

Igen, det er en falsk positiv. Originalitet siger, at over halvdelen af teksten er AI-genereret, på trods af at det er 100 % menneskeligt indhold.

For det tredje og til sidst skrev vi cirka 100 ord om vanskelighederne ved at være forælder.

Being a parent isn't easy. There are lots of challenges that come along with having children, right from day one. When you're responsible for another person's life, especially a baby or infant who isn't able to fend for itself in any way, you have to sacrifice a lot. Many new parents find that their lifestyles change dramatically. They lose sleep, start to stress, and don't have anywhere near as much free time as they once had to enjoy things like hobbies and socializing. As children get older, some of these problems ease, but new challenges emerge. Parents may, for example, have to cope with their children struggling at school, getting bullied, questioning their identities, getting into trouble, and so on. Indeed, in many ways, becoming a parent is a lifelong challenge.

Og her er originalitetsindtrykket.

billede2.jpg

Endnu en gang en stor falsk positiv. Originality.ai mente, at denne tekst var 92 % AI, hvilket viser, hvor unøjagtig og alt for følsom den kan være.

HIX Bypass : Det ultimative værktøj til at omgå Originality.ai

hix-bypass-1600-836 (2).jpg

Når det kommer til Originality.ai 's nøjagtighed, viser vores test, at det kan være ret anstændigt til at opdage AI-indhold. Det kan dog ikke ligefrem beskrives som et "præcis" værktøj, da det får mange ting galt. Det lykkedes ikke at opdage nogen af vores menneskeskrevne tekststykker som menneskelige, for eksempel og hævdede, at alle var lavet af AI. Dette kan gøre det virkelig svært at omgå originalitet.

Heldigvis er HIX Bypass svaret. En af de bedste uopdagelige AI-skribenter, der er tilgængelige lige nu, HIX Bypass kan prale af brancheførende humaniseringsteknologi. Det kan hjælpe dig med at omgå alle større detektorer, som blandt andre Originality.ai og GPTZero . Det tilbyder også flere bypass-tilstande, hurtige behandlingstider, ChatGPT vandmærkefjernelse, ingen plagiering og mere.

HIX Bypass kan overliste Originality.ai og mere

GPTZero
Originality.ai
Turnitin
ZeroGPT
Sapling
Winston AI
Writer
Crossplag
Content at Scale
Copyleaks
Scribbr

Funktioner

 • Avanceret AI-teksthumanisering: Avanceret humaniseringsteknologi til at humanisere enhver AI-tekst.
 • Plagiatfri: Producerer altid originalt indhold uden nogen form for kopiering eller plagiat.
 • Bevarer betydning: I stand til at fastholde og forstå forfatterens hensigt.
 • Flere tilstande: Tilbyder tre forskellige bypass-tilstande med forskellige strategier.
 • SEO: Producerer SEO-optimeret indhold med værdifulde søgeord til høje placeringer.
 • Flersproget: Fungerer på snesevis af forskellige sprog, fra spansk til russisk.

Bevis for HIX Bypass 's muligheder

Det er selvfølgelig nemt at påstå, at HIX Bypass er fantastisk til at omgå Originality.ai . Men for at finde ud af, hvor nyttigt det egentlig er, er vi nødt til at afprøve det, ligesom de andre værktøjer tidligere. Så vi tog alle tre af vores AI-genererede tekster, kørte dem gennem HIX Bypass og tjekkede dem derefter mod Originality.ai .

HIX Bypass Behandling af ChatGPT indhold

Her er outputtet af HIX Bypass der humaniserer ChatGPT indholdet:

original-acc-hix-1.jpg

Og dette er, hvordan output mod Originality.ai .

billede20.jpg

HIX Bypass Behandling af Gemini-indhold

Sådan behandler HIX Bypass indholdet fra Gemini:

original-acc-hix-2.jpg

Og sådan er output mod Originality.ai :

billede12.jpg

HIX Bypass -behandling af Claude-indhold

Dette er resultatet fra HIX Bypass :

original-acc-hix-3.jpg

Og sådan tænker Originality.ai om det behandlede indhold:

billede18.jpg

Som du kan se fra disse skærmbilleder, er HIX Bypass det ultimative værktøj til at komme forbi Originality.ai . I alle tre tests transformerede den hurtigt og effektivt AI-teksten og gjorde den menneskelig nok til at bestå originalitet konsekvent, med næsten perfekte 100 % menneskelige score hver eneste gang.

Roundup af testresultater

Overordnet viser tabellen nedenfor de fulde resultater af vores tests:

 • Tekstkilde
 • Originalitetsresultat
 • Succes eller fiasko?
 • AI – ChatGPT
 • 100% AI
 • Succes
 • AI – Gemini
 • 100% AI
 • Succes
 • AI – Claude
 • 56% AI
 • Fiasko
 • Quillbot – ChatGPT
 • 100% AI
 • Succes
 • Quillbot – Gemini
 • 100% AI
 • Succes
 • Quillbot – Claude
 • 100% AI
 • Succes
 • Menneske #1
 • 100% AI
 • Fiasko
 • Menneske #2
 • 52% AI
 • Fiasko
 • Menneske #3
 • 92% AI
 • Fiasko
 • HIX Bypass #1
 • 90% mennesker
 • Fiasko
 • HIX Bypass #2
 • 94% mennesker
 • Fiasko
 • HIX Bypass #3
 • 100% menneskelig
 • Fiasko

Konklusion

I sidste ende, hvis vi ser på spørgsmålet om "Er originalitet nøjagtig?" svaret er nej. Det får nogle ting rigtigt. Originality.ai kan se indhold lavet af et værktøj som Gemini eller ChatGPT . Det er dog muligvis ikke den perfekte og nøjagtige reference med hensyn til AI-indholdsdetektion, med mange falske positiver og tilfælde, hvor det forveksler menneskeligt indhold med AI, eller omvendt.

Som et resultat, hvis du leder efter en ordentlig løsning til at omgå den "unøjagtige" Originality.ai detektion med lethed, er HIX Bypass den, du leder efter. Uanset hvilken type AI-indhold, er HIX Bypass i stand til at slå Originality.ai hver gang og sikre, at dit AI-indhold bevarer sin naturlige, menneskelignende kvalitet.

Relaterede indlæg

Se mere