Thuis > Ondetecteerbare hub > Is Originality.ai -detectie nauwkeurig?

Is Originality.ai -detectie nauwkeurig?

Originality.ai is een van de bekendste AI-detectietools van dit moment. Het is zwaar op de markt gebracht als een van de toonaangevende platforms voor het spotten van AI, met regelmatig bijgewerkte scanmodellen en technologie.

Er zijn echter ook gebruikers op online formulieren, waarbij we een van de meest actieve Reddit als voorbeeld nemen en stellen dat Originality.ai gewoon helemaal niet accuraat is . In dit artikel gaan we dus ontdekken of Originality.ai een nauwkeurige AI-inhoudsdetector is, of dat deze minder betrouwbaar is dan het lijkt. Laten we het op de proef stellen en zien welke resultaten we zullen krijgen.

Versla Originality.ai met HIX Bypass

Hoewel Originality.ai beweert supernauwkeurig te zijn, kan het worden verslagen. HIX Bypass is de tool die u daarbij helpt. Probeer HIX Bypass – de beste niet-detecteerbare AI-schrijver – vandaag nog en behaal een 100% menselijke score op Originality.ai .

Probeer HIX Bypass om niet-detecteerbaar AI-schrijven te creëren

Jouw inhoud
Gebruikstips
Modus:
Laatste
Uitvoer
empty icon

De manier waarop Originality.ai werkt

Voordat we kijken of Originality.ai accuraat is of niet, is het belangrijk om te zien hoe het werkt om door AI geschreven tekst te detecteren. Originality.ai werkt door tekst te scannen en te zoeken naar tekenen dat deze geheel of gedeeltelijk is geschreven met behulp van een AI-tool zoals ChatGPT , GPT4 of Gemini. In hun eigen onderzoeken beweren de ontwikkelaars van Originality.ai dat deze tool een nauwkeurigheid van meer dan 95% biedt.

Aan het einde van elke scan geeft het gebruikers een procentuele score van hoeveel van de tekst door AI is geschreven en hoeveel ‘origineel’ of menselijk is. Het markeert en kleurt ook de tekst om gebruikers te helpen de meest AI-klinkende secties te onderscheiden en te herkennen. Andere kenmerken van deze tool zijn onder meer factchecking en plagiaatdetectie.

Wat mensen denken over Originality.ai ?

Eerst zullen we de gebruikerservaring van Originality.ai beoordelen en zien wat mensen erover zeggen, in termen van detectienauwkeurigheid en algemene gebruikerservaring.

Algemene gebruikerservaring

De gebruikerservaring van Orignality.AI is relatief eenvoudig. Gebruikers kunnen inloggen op hun accounts om toegang te krijgen tot de tool en op de knop Nieuwe scan starten klikken om door te gaan. Vervolgens moeten ze de tekst plakken die ze willen scannen, een keuze maken uit een van de beschikbare scanmodellen en de vakjes aanvinken als ze ook willen controleren op plagiaat of leesbaarheid. Druk vervolgens op Nu scannen.

Qua prijs is Originality.ai een van de weinige AI-detectoren die geen gratis proefversie of gratis versie heeft. Je moet betalen om deze tool te gebruiken en het werkt met een kredietsysteem. Gebruikers kunnen hun accounts aanvullen met credits en vervolgens credits uitgeven aan elke scan, afhankelijk van de gebruikte tools en het totale aantal woorden.

Publieke opinie over Originality.ai

Zoals eerder vermeld heeft Originality.ai een zeer sterke marketingimpuls gehad. Het team erachter heeft zwaar geïnvesteerd om deze tool een van de, zo niet de beste, optie op de markt te laten lijken. Veel mensen die het regelmatig gebruiken zijn echter niet zo overtuigd, aangezien er een aanzienlijk aantal online discussies zijn waarin gebruikers de betrouwbaarheid van het hulpmiddel bekritiseren .

reddit-post-1.jpg

Veel gebruikers klagen dat deze tool bijna willekeurig lijkt met de scores die het toekent, overdreven gevoelig is, oude pre-AI-inhoud als AI markeert terwijl dit onmogelijk kan zijn, enzovoort. Er zijn uitgebreide stukken geschreven over hoe onbetrouwbaar en verwarrend het gebruik ervan kan zijn. Het is vooral problematisch voor freelancers en schrijvers die vaak ten onrechte worden beschuldigd van het gebruik van AI, omdat hun door mensen geschreven tekst door de gevoelige scantechnologie van Originality als AI wordt bestempeld.

Originality.ai op de proef gesteld

Om erachter te komen hoe nauwkeurig Originality.ai eigenlijk is, moeten we het testen. Laten we dus eens kijken hoe het omgaat met een reeks stukjes tekst, waaronder enkele geschreven door AI, sommige geparafraseerd met Quillbot en een paar stukken die volledig door een normale menselijke schrijver zijn geschreven.

Door AI gegenereerde inhoud

We beginnen met een blik op enkele eenvoudige, door AI gegenereerde inhoud, waarbij we gebruik maken van drie van de toonaangevende tools op de markt: ChatGPT , Gemini en Claude.

Eerst vroegen we ChatGPT om ons 100 woorden te geven over de geneugten van reizen.

afbeelding17.jpg

Traveling is a symphony of joy, orchestrating a melodic blend of discovery and exhilaration. Each journey unfurls a tapestry of cultures, weaving vibrant hues of experiences that imprint lasting memories. The thrill lies in navigating unfamiliar landscapes, savoring diverse cuisines, and forging connections with people whose stories intertwine with the places they call home. The world becomes a vast playground, offering a kaleidoscope of sights, sounds, and sensations. Whether it's the awe-inspiring beauty of nature or the pulsating energy of bustling cities, travel encapsulates the essence of adventure. It's a passport to personal growth, broadening perspectives and fostering a deep appreciation for the intricate mosaic of our global community.

Dit is wat Originality daarover dacht:

afbeelding19.jpg

Zoals je kunt zien, heeft Originality.ai terecht opgemerkt dat de tekst door AI is geschreven.

Vervolgens vroegen we Gemini om ons 100 woorden over Mark Twain te geven, en dit is wat Gemini ons gaf:

afbeelding10.jpg

Mark Twain, pen name of Samuel Clemens, was a prominent American writer, humorist, and social critic. Born in 1835, he grew up on the banks of the Mississippi River, which became a recurring theme in his works. His wit and sharp observations on society captivated audiences, earning him the title of "the greatest humorist the United States has produced." Twain's most celebrated novels include "The Adventures of Tom Sawyer" and its sequel, "Adventures of Huckleberry Finn," which is often considered the "Great American Novel" for its exploration of American themes like racism and social injustice. Beyond humor, Twain tackled complex issues with social commentary and satire, leaving a lasting impact on American literature and culture. He died in 1910, but his legacy as a storyteller and social critic continues to inspire readers today.

En de resultaten van een Originality.ai scan:

afbeelding21.jpg

Nogmaals, Originality.ai had gelijk.

Last but not least wendden we ons tot Claude. We vroegen het om ons een stukje tekst te geven over de uitdagingen van het ouderschap.

afbeelding4.jpg

Kids change a lot. Babies need constant care. Time goes fast as kids grow. Keeping children safe is hard work. Teaching right from wrong is challenging. Communicating effectively takes effort. Children have tantrums sometimes. Sibling rivalry causes tensions. Managing schedules is difficult. Affording kids' expenses isn't easy. Tiredness comes with young kids. Setting limits requires consistency. Illnesses bring worry. Choosing schools adds pressure. Connecting with teachers helps. Supporting activities costs money. Eating well demands cooking. Cleaning never stops. Finding balance takes practice. Disciplining tactfully helps behaviors. Temptations exist everywhere. Hormones cause teen struggles. Technologies need guidance. Friend choices concern parents. Driving starts independence and risks. College planning has hurdles. Letting go gets emotional. Grandparent roles evolve too. Fulfillment outweighs all though. Patience and love help most. Every stage poses new parenting puzzles. But a hug makes it worthwhile.

Dit is wat Originality daarover dacht.

afbeelding11.jpg

We hebben al onze eerste mislukking. Zelfs als een stuk tekst volledig door AI is geschreven, wordt de nauwkeurigheid van Originality in twijfel getrokken, omdat alleen werd vastgesteld dat deze tekst voor 56% uit AI bestond.

Geparafraseerde inhoud

Vervolgens wilden we zien hoe goed Originality.ai het deed ten opzichte van AI-tekst die was geparafraseerd met de hulp van Quillbot .

afbeelding9.jpg

De eerste stap was om de tekst van ChatGPT in Quillbot in te voeren en deze te parafraseren. Hier is het resultaat:

Journeying is a joyful symphony that orchestrates a musical combination of exploration and excitement. Every travel reveals a mosaic of civilizations, creating vivid encounters that leave a lasting impression. The excitement comes in seeing new terrain, tasting other cuisines, and developing relationships with individuals whose lives are entwined with the locations they call home. The world opens up like a huge playground with a wide variety of sights, sounds, and experiences. Travel captures the spirit of adventure, whether it's via the breathtaking grandeur of the natural world or the vibrant energy of vibrant cities. It serves as a passport for developing one's self, widening one's horizons, and cultivating a profound understanding of the complex web that is our international community.

Dit is wat Originality.ai daarover dacht.

afbeelding1.jpg

Het had dit goed en merkte op dat de tekst inderdaad 100% AI was.

Vervolgens parafraseerde Quillbot de Gemini-tekst:

afbeelding16.jpg

Samuel Clemens, writing under the pen name Mark Twain, was a well-known American comedian, social critic, and writer. His upbringing on the banks of the Mississippi River—where he was born in 1835—became a recurrent topic in his writing. He was dubbed "the greatest humorist the United States has produced" because of his wit and perceptive social insights, which captured the attention of audiences. Among Mark Twain's most well-known works are "The Adventures of Tom Sawyer" and "The Adventures of Huckleberry Finn," the latter of which is sometimes referred to as the "Great American Novel" due to its examination of issues of social justice and racism in the United States. Beyond comedy, Mark Twain used satire and social commentary to address difficult subjects, having a long-lasting influence on American literature and society. Although he passed away in 1910, his storytelling legacy lives on to modern times.

Hier ziet u hoe Originality de tekst interpreteerde:

afbeelding5.jpg

Opnieuw voelde het dat de inhoud volledig AI was.

Ten slotte hebben we de tekst van Claude genomen en die geparafraseerd.

afbeelding8.jpg

Children go through a lot of change. Infants require ongoing attention. Growing up means that time flies. Keeping kids safe requires a lot of work. It's difficult to teach what is good and wrong. It takes work to communicate properly. Sometimes, children throw tantrums. Tensions are caused by sibling rivalry. Organizing schedules is challenging. Paying for children's expenditures is difficult. Having little children makes you tired. Consistency is necessary for establishing boundaries. Diseases cause anxiety. Selecting a school increases stress. Developing relationships with educators is beneficial. It costs money to support activities. Cooking is necessary for healthy eating. There is never a halt to cleaning. It takes practice to find equilibrium. Gentle discipline modifies behavior. There are temptations around. Teen problems are caused by hormones. Technologies require direction. Parents are affected by the decisions made by friends. Risks and independence are introduced through driving. There are obstacles while planning for college. Giving up becomes emotional. The duties of grandparents also change with time. Thoughts are outweighed by fulfillment. Be patient and show affection.

Hier is het resultaat van een Originality.ai scan:

afbeelding6.jpg

Originality heeft met succes vastgesteld dat de tekst door AI is geschreven, wat bewijst hoe moeilijk het kan zijn om Originality te omzeilen.

Menselijke inhoud

Vervolgens hebben we zelf drie stukken tekst geschreven om erachter te komen: "Is de detectie van Originality AI nauwkeurig ten opzichte van door mensen geschreven stukken?"

Eerst schreven we de volgende inhoud over het onderwerp van de geneugten van reizen:

For many people, travel is a joyful and enriching experience. It can be so rewarding and exciting to travel the world, visiting new places, meeting new people, and experiencing new cultures. Many people find that travel broadens their minds and opens them up to new ways of looking at the world. Indeed, many travelers head home feeling not only refreshed and revitalized after taking a break from their normal lives, but also with more knowledge and wisdom than they originally had. This is just one of the reasons why so many people choose to travel as much as possible, making it their top priority in life.

Hier is de Originality.ai -impressie van die tekst:

afbeelding22.jpg

Helaas bewijst dit meteen dat Originality.ai , zoals veel gebruikers beweren, een duidelijk probleem heeft met valse positieven. Het dacht dat deze hele tekst, die volledig door een gewone menselijke schrijver was geschreven, AI was.

Vervolgens schreven we over Mark Twain.

Mark Twain was a famous American writer, responsible for such works as The Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. He was born in Missouri in 1835 and set many of his most famous stories there. His real name was Samuel Clemens, but he adopted the pen name Mark Twain early on in his writing career. Twain's work famously managed to combine humor, levity, and detailed social criticism. He was also capable of writing a very varied range of works, including both fiction to non-fiction in a range of genres. He died in 1910, but his work lives on and still finds new fans over a century later.

En dit is wat Originality daarover dacht:

afbeelding14.jpg

Nogmaals: het is vals positief. Originaliteit zegt dat meer dan de helft van de tekst door AI is gegenereerd, ondanks dat het 100% menselijke inhoud is.

Ten derde en ten slotte schreven we ongeveer honderd woorden over de moeilijkheden die het ouderschap met zich meebrengt.

Being a parent isn't easy. There are lots of challenges that come along with having children, right from day one. When you're responsible for another person's life, especially a baby or infant who isn't able to fend for itself in any way, you have to sacrifice a lot. Many new parents find that their lifestyles change dramatically. They lose sleep, start to stress, and don't have anywhere near as much free time as they once had to enjoy things like hobbies and socializing. As children get older, some of these problems ease, but new challenges emerge. Parents may, for example, have to cope with their children struggling at school, getting bullied, questioning their identities, getting into trouble, and so on. Indeed, in many ways, becoming a parent is a lifelong challenge.

En hier is de originaliteitsindruk.

afbeelding2.jpg

Wederom een grote false positive. Originality.ai dacht dat deze tekst voor 92% uit AI bestond, wat aantoont hoe onnauwkeurig en overdreven gevoelig deze kan zijn.

HIX Bypass : het ultieme hulpmiddel om Originality.ai te omzeilen

hix-bypass-1600-836 (2).jpg

Als het gaat om de nauwkeurigheid van Originality.ai , laten onze tests zien dat het behoorlijk goed kan zijn in het detecteren van AI-inhoud. Het kan echter niet bepaald worden omschreven als een “nauwkeurig” hulpmiddel, omdat er veel dingen fout gaan. Het heeft bijvoorbeeld geen van onze door mensen geschreven tekststukken als menselijk kunnen detecteren, waarbij werd beweerd dat ze allemaal door AI waren gemaakt. Dit kan het erg moeilijk maken om Originaliteit te omzeilen.

Gelukkig is HIX Bypass het antwoord. HIX Bypass een van de beste niet-detecteerbare AI-schrijvers die momenteel beschikbaar zijn, beschikt over toonaangevende humaniseringstechnologie. Het kan u helpen alle belangrijke detectoren te omzeilen, zoals onder andere Originality.ai en GPTZero . Het biedt ook meerdere bypass-modi, snelle verwerkingstijden, verwijdering van ChatGPT watermerken, geen plagiaat en meer.

HIX Bypass kan Originality.ai te slim af zijn, en meer

GPTZero
Originality.ai
Turnitin
ZeroGPT
Sapling
Winston AI
Writer
Crossplag
Content at Scale
Copyleaks
Scribbr

Functies

 • Geavanceerde AI-teksthumanisering: State-of-the-art humaniseringstechnologie om elke AI-tekst menselijker te maken.
 • Plagiaatvrij: produceert altijd originele inhoud, zonder enige vorm van kopiëren of plagiaat.
 • Behoudt betekenis: in staat de bedoeling van de schrijver vast te houden en te begrijpen.
 • Meerdere modi: biedt drie verschillende bypass-modi met verschillende strategieën.
 • SEO: Produceert SEO-geoptimaliseerde inhoud met waardevolle zoekwoorden voor hoge rankings.
 • Meertalig: Werkt in tientallen verschillende talen, van Spaans tot Russisch.

Bewijs van de mogelijkheden van HIX Bypass

Het is natuurlijk gemakkelijk om te beweren dat HIX Bypass geweldig is om Originality.ai te omzeilen. Om er echter achter te komen hoe nuttig het werkelijk is, moeten we het op de proef stellen, net als de andere tools eerder. We hebben dus alle drie onze door AI gegenereerde teksten genomen, ze door HIX Bypass gehaald en ze vervolgens vergeleken met Originality.ai .

HIX Bypass -verwerking ChatGPT -inhoud

Hier is de output van HIX Bypass die de ChatGPT inhoud menselijker maakt:

origineel-acc-hix-1.jpg

En dit is hoe de uitvoer tegen Originality.ai .

afbeelding20.jpg

HIX Bypass -verwerking van Gemini-inhoud

Zo verwerkt HIX Bypass de inhoud van Gemini:

origineel-acc-hix-2.jpg

En dit is hoe de uitvoer tegen Originality.ai :

afbeelding12.jpg

HIX Bypass bypassverwerking Claude Content

Dit is het resultaat van HIX Bypass :

origineel-acc-hix-3.jpg

En dit is hoe Originality.ai denkt over de verwerkte inhoud:

afbeelding18.jpg

Zoals je kunt zien aan de hand van deze screenshotresultaten, is HIX Bypass het ultieme hulpmiddel om voorbij Originality.ai te komen. In alle drie de tests transformeerde het de AI-tekst snel en efficiënt en maakte het menselijk genoeg om consistent aan Originaliteit te voldoen, met elke keer bijna perfecte 100% menselijke scores.

Overzicht van testresultaten

Over het geheel genomen toont de onderstaande tabel de volledige resultaten van onze tests:

 • Bron van tekst
 • Originaliteit Resultaat
 • Succes of mislukking?
 • AI – ChatGPT
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Succes
 • AI – Tweelingen
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Succes
 • AI – Claude
 • 56% AI
 • Mislukking
 • Quillbot – ChatGPT
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Succes
 • Quillbot – Tweeling
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Succes
 • Quillbot -Claude
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Succes
 • Mens #1
 • 100% kunstmatige intelligentie
 • Mislukking
 • Mens #2
 • 52% AI
 • Mislukking
 • Mens #3
 • 92% AI
 • Mislukking
 • HIX Bypass #1
 • 90% menselijk
 • Mislukking
 • HIX Bypass #2
 • 94% menselijk
 • Mislukking
 • HIX Bypass #3
 • 100% menselijk
 • Mislukking

Conclusie

Als we uiteindelijk kijken naar de vraag: "Is originaliteit juist?" het antwoord is nee. Het klopt wel een aantal dingen. Originality.ai kan inhoud herkennen die is gemaakt door een tool als Gemini of ChatGPT . Het is echter mogelijk niet de perfecte en nauwkeurige referentie op het gebied van de detectie van AI-inhoud, met veel valse positieven en gevallen waarin menselijke inhoud wordt verward met AI, of omgekeerd.

Als u dus op zoek bent naar een goede oplossing om de “onnauwkeurige” Originality.ai -detectie gemakkelijk te omzeilen, dan is HIX Bypass degene die u zoekt. Ongeacht het type AI-inhoud, HIX Bypass is in staat om Originality.ai elke keer weer te verslaan en ervoor te zorgen dat uw AI-inhoud zijn natuurlijke, mensachtige kwaliteit behoudt.

gerelateerde berichten

Bekijk meer