Dom > Niewykrywalny koncentrator > Czy GPTZero jest dokładne?

Czy GPTZero jest dokładne?

GPTZero to jedno z najczęściej używanych narzędzi do wykrywania sztucznej inteligencji. Ma na celu pomóc użytkownikom w ciągu kilku sekund rozróżnić tekst stworzony przez człowieka od tekstu stworzonego przez sztuczną inteligencję, zapewniając szczegółowe informacje i raporty na temat każdego zeskanowanego tekstu.

Istnieje jednak wiele przykładów osób krytykujących tę platformę. Na przykład w tym wątku Reddit wielu użytkowników skarży się na fałszywe alarmy związane z GPTZero , które platforma ciągle oznacza treści napisane przez ludzi jako sztuczną inteligencję.

Czy GPTZero jest naprawdę dokładne? Czy GPTZero jest niezawodne w wykrywaniu treści AI za każdym razem? Przekonajmy się o tym dzięki naszym starannie przygotowanym testom.

Obejście wykrywania GPTZero za pomocą HIX Bypass

HIX Bypass może pobrać dowolny fragment tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję i przekształcić go, dostosowując dobór słów, struktury zdań i nie tylko, aby pokonać skany. Wypróbuj HIX Bypass już teraz i omiń GPTZero za każdym razem.

Wypróbuj HIX Bypass, aby utworzyć niewykrywalny zapis AI

Twoja treść
Wskazówki dotyczące użytkowania
Tryb:
Najnowszy
Wyjście
empty icon

Jak działa GPTZero ?

Zanim przyjrzymy się szczegółowo, czy GPTZero jest dokładne, najpierw skupimy się na innym pytaniu: jak działa GPTZero ? Rozumiejąc metodologię tego narzędzia, powinieneś łatwiej dostrzec jego dokładność i skuteczność.

obraz6.jpg

Zaprojektowany przez studenta Princeton, Edwarda Tiana, GPTZero to program wykrywający sztuczną inteligencję, który został uruchomiony w styczniu 2023 r. Wykorzystuje własny algorytm do skanowania dostarczonego tekstu, koncentrując się na takich aspektach, jak „zakłopotanie” i „wybuchowość”, aby sprawdzić, czy fragment został napisany przez bota lub osobę. Jest to wspierane przez szereg specjalnie opracowanych modeli językowych w celu oddzielenia treści ludzkich i sztucznej inteligencji.

Ogólne widoki GPTZero

Co więc ludzie myślą o GPTZero ? Aby się dowiedzieć, przyjrzeliśmy się szeregowi krytycznych recenzji, dyskusji online, wątkom Reddit , tweetom, forom i nie tylko.

Ogólne wrażenia użytkownika

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie mają pozytywne doświadczenia z GPTZero , ponieważ jest to bardzo proste w obsłudze narzędzie. Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować i wkleić wybrany fragment tekstu, aby zeskanować go w polu tekstowym narzędzia. Stamtąd możesz kliknąć przycisk Sprawdź pochodzenie i rozpocząć skanowanie. GPTZero obsługuje również skanowanie przesłanych plików.

GPTZero może dostarczyć szczegółową analizę przykładowego tekstu, informując dokładnie, ile AI zostało wykrytych, jeśli w ogóle. Użytkownicy mogą również używać tego narzędzia do bezpłatnych skanów do 5000 znaków lub możesz zapłacić za plan premium, aby skanować dłuższe fragmenty i odblokowywać dodatkowe funkcje, takie jak pisanie opinii i skanowanie plagiatów. Ceny zaczynają się od 10 dolarów miesięcznie.

Opinia publiczna na temat GPTZero

Chociaż GPTZero jest powszechnie używaną i popularną platformą, nie zawsze zbierała najlepsze recenzje użytkowników. Istnieje kilka wątków Reddit , np . „Jak działa GPTZero ?” oraz „Wykrywacze pisma AI, takie jak GPTZero nie są wiarygodne…” , które również są wypełnione negatywnymi opiniami na temat narzędzia. Wiele osób skarży się na niedokładne wyniki, fałszywe alarmy i mylące skany.

reddit-ai-writing.jpg
reddit-jak-działa-działa.jpg

Nie tylko zwykli użytkownicy mediów społecznościowych zgłaszają „niedokładne” wyniki działania GPTZero , ale badacze odkryli również, że GPTZero , podobnie jak inne narzędzia, jest zawodne . Co więcej, Washington Post napisał obszerne podsumowanie problemu GPTZero z fałszywymi alarmami.

Jednocześnie temu narzędziu zaufały wiodące władze oświatowe , a wielu nauczycieli i szkół używa go do sprawdzania prac uczniów pod kątem oznak wykorzystania sztucznej inteligencji. Dzieje się tak pomimo tego, że wielu użytkowników głośno twierdzi, że GPTZero nie ma racji i popełnia wiele błędów.

Testowanie dokładności GPTZero

Aby naprawdę dowiedzieć się, jak dokładny jest GPTZero , musimy wystawić go na próbę. Więc zróbmy to. Poniżej pokażemy wyniki naszego eksperymentu dotyczącego dokładności GPTZero . Wiązało się to z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, ludzkich pisarzy i parafrazatorów AI w celu stworzenia szeregu tekstów i sprawdzenia, jak GPTZero zareagowało na każdy z nich.

Treści generowane przez sztuczną inteligencję

Na początek użyjemy prostych treści generowanych przez sztuczną inteligencję, utworzonych przez trzy najlepsze narzędzia na rynku: ChatGPT , Gemini i Claude.

Najpierw poprosiliśmy ChatGPT o napisanie 100 słów na temat „znaczenia zdrowej diety”.

obraz12.jpg

A healthy diet is the cornerstone of overall well-being. It provides the essential nutrients needed for optimal physical and mental functioning. A balanced intake of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals supports the body's various systems, promoting growth, immunity, and energy levels. A nutritious diet also aids in maintaining a healthy weight and reducing the risk of chronic diseases such as heart conditions and diabetes. Beyond physical health, dietary choices impact cognitive function and mood, influencing mental clarity and emotional stability. Embracing a diverse and nutrient-rich diet is an investment in long-term health, fostering vitality and enhancing the quality of life.

Oto raport ze skanowania z GPTZero .

obraz21.jpg

Jak widać, GPTZero był całkiem pewien, że ten tekst został napisany przez sztuczną inteligencję.

Następnie poprosiliśmy Bliźnięta o napisanie 100 słów o tym, jak zwiększyć aktywność fizyczną. Oto wynik:

obraz2.jpg

Getting more exercise doesn't have to be a chore. Start small! Take the stairs instead of the elevator, park further away from your destination, or walk during your phone calls. Sneak movement into your day by doing jumping jacks during commercials or stretching while the kettle boils. Find activities you enjoy, like dancing, hiking, or swimming. Even just 10 minutes a day can make a difference! Remember, consistency is key. Gradually increase the duration and intensity of your workouts as you get stronger. Most importantly, have fun and celebrate your progress!

Oto wyniki skanowania GPTZero .

obraz14.jpg

Tutaj było to w większości poprawne, ale tylko około 81% tekstu zostało wykryte jako sztuczna inteligencja i nie był pewien co do reszty. To już stawia pod znakiem zapytania dokładność GPTZero .

Na koniec za pomocą Claude'a wygenerowaliśmy około 100 słów na temat bycia dobrym wzorem do naśladowania. Oto tekst:

obraz22.jpg

To be a good role model, you must lead by positive example. Demonstrate good character and integrity in everything you do. Be kind, caring, and respectful towards others. Maintain a sunny disposition and bring out the best in people through encouragement. Work hard towards your goals but remember to help those around you. Share your experiences and lessons learned to mentor and guide those looking up to you. Take responsibility for your actions and admit mistakes gracefully. Respect authorities and fulfill your duties conscientiously. Always strive to better yourself while inspiring others to follow righteous values and make wise choices.

GPTZero przeskanował go i oto wynik:

obraz17.jpg

Tutaj GPTZero spisał się dobrze, skutecznie ustalając, że tekst prawie na pewno został napisany przez sztuczną inteligencję.

Sparafrazowana treść

Następnie chcieliśmy zobaczyć, jak GPTZero radzi sobie z tekstem, który został nieco przepisany lub sparafrazowany za pomocą Quillbot .

Wzięliśmy wszystkie trzy fragmenty tekstu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję i zmieniliśmy je za pomocą Quillbot . Oto wyniki uzyskane dla pierwszej próbki.

obraz3.jpg

Oto wynik szybkiego skanowania GPTZero :

obraz11.jpg

Wynik ten jest bardzo niepokojący dla poziomów dokładności GPTZero . Narzędzie natychmiast oszukało ten tekst, myśląc, że został napisany prawie w całości przez człowieka.

Następnie Quillbot sparafrazował tekst Bliźniąt:

obraz4.jpg

Oto, co GPTZero myślał o tym utworze:

obraz5.jpg

Tutaj uzyskał właściwy wynik, zauważając, że treścią była sztuczna inteligencja.

Na koniec powtórzyliśmy proces z tekstem od Claude'a.

obraz10.jpg

A oto trzeci i ostatni skan.

obraz23.jpg

Znowu GPTZero się myli. Uważa, że jest to połączenie pisma ludzkiego i sztucznej inteligencji, mimo że zostało napisane w całości przy użyciu sztucznej inteligencji, z kilkoma prostymi zmianami słów i wyrażeń.

Treść ludzka

W trzeciej części naszego eksperymentu dotyczącego dokładności GPTZero sami napisaliśmy trzy fragmenty tekstu, bez żadnej sztucznej inteligencji. Omówiliśmy te same tematy, zaczynając od znaczenia zdrowej diety.

If you want to live a long and happy life, a healthy diet is key. “You are what you eat,” as the old saying goes, and there's a lot of truth to that. The food that we put into our bodies has a direct impact on how we feel, both physically and mentally. If you opt for unhealthy, processed foods, you may feel sluggish, drained, and tired, as well as being at higher risk of illness and health problems. However, if you pick healthy foods – like lean meats and fresh fruits and veggies – you may find that you feel fitter, more energetic, alert, and aware. You'll also have a better chance of staying healthy for longer, with reduced risk of major health problems.

Oto, co pomyślał GPTZero :

obraz7.jpg

Ponownie, GPTZero myli się tutaj. Mówi, że tekst jest mieszanką sztucznej inteligencji i człowieka, mimo że został napisany w całości przez człowieka. To pokazuje, że narzędzie wyraźnie ma problemy z fałszywie pozytywnym wynikiem i dokładnością.

Następnie pisaliśmy o tym, jak zwiększyć aktywność fizyczną.

It can be tricky to find time to exercise, especially if you have a busy and hectic lifestyle. However, there are several ways to become more active, without necessarily needing to hit the gym for hours at a time. Try to take the active option in your day to day life, such as taking the stairs instead of the elevator, or riding your bike to work instead of driving. Additionally, look for little moments during the day where you can stand up, walk around, and do some stretches and exercises. Even 5-10 minute bursts of exercise each day are beneficial, and the more you do, the healthier you can become.

A oto widok GPTZero :

obraz1.jpg

Ponownie GPTZero się myli. To kolejny fałszywie pozytywny wynik, w którym oznaczono, że w 94% tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Na koniec napisaliśmy 100 słów o byciu dobrym wzorem do naśladowania.

Being a good role model is all about setting the right example for people around you. It might be your children, your employees, your friends, or even just strangers you meet. Regardless, try to live your life in the best way possible. Think about decisions you make, actions you take, and the impression you give off to the world around you, and try to make it all as positive as possible. Of course, you won't always make the right call or be able to keep negative emotions under control. So, try to find your own ways to be positive, motivated, and responsible. Seek mentorship from your own role models to inspire you, and always consider how your actions might impact the feelings and thoughts of others.

Na koniec oto wynik skanowania GPTZero :

obraz16.jpg

Kolejny fałszywy alarm. Jeśli więc zastanawiasz się, czy GPTZero jest niezawodne i dokładne, wyniki te pokazują, że jest ono dalekie od dokładności podczas skanowania pisma prawdziwego człowieka. We wszystkich trzech krótkich artykułach popełnił duże błędy.

HIX Bypass : Za każdym razem omijaj wykrywanie GPTZero

hix-bypass-1600-836 (2).jpg

Nasze testy wyraźnie pokazują, że poziomy dokładności GPTZero są z pewnością zawodne. Może to sprawić, że narzędzie będzie naprawdę trudne w użyciu, ponieważ nawet jeśli napiszesz wszystko sam lub wprowadzisz ręczne zmiany, nadal może ono losowo wykryć Twoją pracę jako wykonaną przez sztuczną inteligencję.

Na szczęście HIX Bypass może pomóc. HIX Bypass to niewykrywalny program do tworzenia sztucznej inteligencji, oparty na zaawansowanej technologii humanizacji. Może pobierać fragmenty tekstu wygenerowane przez sztuczną inteligencję i przekształcać je, aby ominąć detektory sztucznej inteligencji, takie jak GPTZero , a także Originality.ai i inne. Posiada wbudowaną detekcję AI, wiele trybów obejścia i wiele więcej.

Omiń GPTZero i wszystkie detektory AI

GPTZero
Originality.ai
Turnitin
ZeroGPT
Sapling
Winston AI
Writer
Crossplag
Content at Scale
Copyleaks
Scribbr

Cechy

 • Pomiń wszystkie popularne wykrywanie AI: Pomiń wszystkie detektory AI, od Originality.AI po GPTZero .
 • Humanizacja: Wiodące w branży algorytmy humanizacji tekstu AI.
 • Wbudowany moduł sprawdzania AI: natychmiast sprawdzaj teksty wyjściowe pod kątem wielu narzędzi do wykrywania.
 • Bez plagiatu: Tworzy w 100% oryginalne treści, bez żadnego plagiatu.
 • Zachowuje oryginalne znaczenie: zachowuje i rozumie przesłanie autora w każdym utworze.
 • Wiele trybów obejścia: Trzy różne tryby obejścia – szybki, kreatywny i ulepszony.
 • Optymalizacja treści zorientowana na SEO: Tworzy zoptymalizowaną treść ze słowami kluczowymi zapewniającymi wysokie wyniki SEO.

Testowanie wydajności HIX Bypass

Nieprzekonany? Cóż, aby udowodnić, że HIX Bypass rzeczywiście może robić to, co twierdzi, postanowiliśmy go również przetestować. Poddaliśmy go temu samemu eksperymentowi, co poprzednie narzędzia, biorąc wszystkie trzy oryginalne teksty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przepuszczając je przez HIX Bypass , a następnie skanując wyniki za pomocą GPTZero . Wyniki były bardzo imponujące, jak zobaczysz.

HIX Bypass przetwarzania treści ChatGPT

Oto wynik pierwszego fragmentu tekstu, pierwotnie napisanego przez ChatGPT , a następnie humanizowanego za pomocą HIX Bypass .

gptzero-acc-hix-1.jpg

A to wynik z GPTZero .

obraz9.jpg

HIX Bypass przetwarzania zawartości Gemini

Jest to wynik humanizacji tekstu wygenerowanego przez Gemini HIX Bypass .

gptzero-acc-hix-2.jpg

Następnie wynik z GPTZero .

obraz19.jpg

HIX Bypass przetwarzania zawartości Claude

Używamy teraz HIX Bypass do humanizowania treści generowanych przez Claude. Oto wynik.

gptzero-acc-hix-3.jpg

A to wynik skanowania z GPTZero .

obraz15.jpg

Jak widać, wszystkie trzy SMS-y HIX Bypass zakończyły się sukcesem. Z łatwością pokonali mylące i zbyt czułe skany GPTZero , uzyskując niemal doskonałe wyniki we wszystkich trzech przypadkach.

Podsumowanie wyników testu

Poniższa tabela przedstawia wyniki wszystkich naszych testów.

 • Źródło tekstu
 • Wynik GPTZero
 • Sukces czy porażka?
 • Sztuczna inteligencja – ChatGPT
 • 96% sztucznej inteligencji
 • Powodzenie
 • AI – Bliźnięta
 • 81% sztucznej inteligencji
 • Głównie Sukces
 • AI – Claude
 • 95% sztucznej inteligencji
 • Powodzenie
 • Quillbot – ChatGPT
 • 7% AI
 • Awaria
 • Quillbot – Bliźnięta
 • 92% sztucznej inteligencji
 • Powodzenie
 • Quillbot – Claude
 • 6% AI
 • Awaria
 • Człowiek nr 1
 • 4% Człowiek
 • Awaria
 • Człowiek nr 2
 • 1% Człowieka
 • Awaria
 • Człowiek nr 3
 • 15% Człowiek
 • Awaria
 • HIX Bypass nr 1
 • 0% sztucznej inteligencji
 • Awaria
 • HIX Bypass nr 2
 • 0% sztucznej inteligencji
 • Awaria
 • HIX Bypass nr 3
 • 0% sztucznej inteligencji
 • Awaria

Jak widać, większość testów zakończyła się całkowitym niepowodzeniem dla GPTZero . Skanowanie fragmentu tekstu prawie nigdy nie dawało prawidłowego wyniku i wykazywało skrajny poziom zawodności.

Wniosek

Zaczęliśmy tę recenzję od prostego pytania. Czy GPTZero jest dokładne? Cóż, wyniki testów są widoczne. GPTZero nie jest dokładne i dla użytkowników może stanowić wyzwanie jako wiarygodne odniesienie. To mylące i zawodne narzędzie, które regularnie myli treści ludzkie ze sztuczną inteligencją i odwrotnie, co prowadzi do wielu fałszywych alarmów i dziwacznych wyników.

To również sprawia, że GPTZero jest naprawdę trudne do ominięcia, ponieważ jego wyniki są tak losowe. Na szczęście HIX Bypass udowodnił, że za każdym razem jest w stanie ominąć GPTZero , a wszystkie trzy nasze testy HIX Bypass uzyskały niemal doskonałe wyniki u ludzi. Jeśli więc chcesz konsekwentnie ominąć GPTZero i uniknąć jego przypadkowego wykrycia przez AI, wybierz HIX Bypass .

powiązane posty

Zobacz więcej